Postanowienia ogólne:

Firma PRO-POLAND prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Realizacja sprzedaży odbywa się według niniejszego regulaminu.

Z oferty może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynnoścI prawnych.

Ceny towarów wyrażone są w PLN nie uwzględniają kosztów wysyłki.

Płatność:

Płatności można dokonywać w następujący sposób:

- Gotówka - przy odbiorze osobistym Ludmiłówka 151 B , 23-251 Dzierzkowice , woj lubelskie

- Przelew bankowy - mBank nr konta 96 1140 2004 0000 3802 7887 7123

Na przelewie, w polu „tytułem", prosimy podać numer faktury.

- Przelew za pośrednictwem systemu eCard (przelew, karta)

- Karty płatnicze za pośrednictwem systemu eCard: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Terminal płatniczy / Karty MasterCard / Visa

Odbiór:

Odbiór towaru może nastąpić poprzez wysyłkę kurierską, pocztową lub odbiór osobisty.

PRO-POLAND zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru, który został opłacony kartą płatniczą, wydanie towaru nastąpi po potwierdzeniu tożsamość Klienta z danymi karty płatniczej.

O dokonaniu wysyłki PRO-POLAND zawiadamia Klienta wiadomością e-mail.

Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie tylko wtedy jeśli towar był fizycznie na magazynie PRO-POLAND , jeśli natomiast był zamówiony z magazynu innej firmy pod zamówienie klienta , wtedy klient jest nabywcą tego produktu , nie ma prawa odstąpić od odbioru i płatności, jedynie gdy firmie PRO-POLAND uda się anulować zamówienie i odzyskać wpłaconą kwotę z danej firmy z terenu Unii Europejskiej , wtedy jak najbardziej jest możliwy zwrot towaru do firmy PRO-POLAND po odliczeniu kosztów transportu.

Po dostarczeniu przesyłki zalecamy jej weryfikację w obecności kuriera.

W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę.

Czas realizacji zamówienia:

Przybliżony czas oczekiwania na realizacje zamówienia (w dniach roboczych) wynosi średnio 1-5 dni. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu, nie jest on zależny od firmy PRO-POLAND.

Jeśli dany produkt jest niedostępny, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu dostarczenia produktu.

Dostępność produktów:

Oferowane produkty w większości  są dostępne lub na zamówienie (wtedy wspólnie ustalamy termin dostawy).

Ze względu na to, że prowadzimy jednocześnie sprzedaż stacjonarną, prosimy przed zakupem online lub telefonicznie potwierdzić dostępność produktu.

Ze względu na prowadzoną jednocześnie działalność stacjonarną ilość dostępnych produktów w sprzedaży może się różnić od stanu faktycznego.

Dostawa:

Przesyłka kurierska: 23,00 zł

Odbiór osobisty: Ludmiłówka 151 B , 23-251 Dzierzkowice

Gwarancja / Reklamacje

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta.

W przypadku reklamowania produktu prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel.: 503 051 392 lub adres email: sklep@pro-poland.pl w celu uzyskania numeru RMA.

Produkt prosimy dostarczyć poprzez dowolnego przewoźnika w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport (karton, styropiany, folie antystatyczne).

W przypadku dostarczenia sprzętu bez oryginalnego opakowania, serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

PRO-POLAND rozpatruje reklamacje w przeciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego.

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy dot.: Konsumenta

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient powinien odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; lub jeśli towar / produkt był zamówiony z innej firmy która nie przyjmuje zwrotu.

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwanego dalej: „RODO") pragniemy poinformować Państwa o konieczności dostosowania przez PRO-POLAND procedury przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów do jego przepisów.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma PRO-POLAND ILONA JASTRZĘBSKA , Ludmiłówka 151 B , 23-251 Dzierzkowice

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów. Przetwarzanie danych Państwa odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji rachunkowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest konieczne w celu realizacji zamówienia, zakupów w sklepie internatowym www.pro-poland.pl

Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.

Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych należy wysłać e-mail na adres: pro-poland@wp.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych najszybszym sposobem kontaktu z Administratorem Danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: pro-poland@wp.pl

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których Pan/i jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Bezpieczeństwo

Staramy się, aby Klient realizujący zakupy w naszym sklepie miał gwarancję bezpieczeństwa - zarówno w kwestii jakości towarów, jak i danych osobowych. Wykorzystujemy najnowocześniejsze mechanizmy ochrony przekazywania i przechowywania danych osobowych. Bezpieczeństwo zapewnia Państwu aktualny certyfikat SSL.

Postanowienia końcowe:

PRO-POLAND nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych od niego niezależnych.

PRO-POLAND zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.